Filtermedie 2

Filtermedie til renseanlegg

For et krystallklart vann har vi valgt aktivt glass som filtermedie. Dette medie har mange fordeler sammenlignet med tradisjonell filtersand.

  • Høy filtreringsevne som fjerner svært små partikler
  • Redusert energi- og vannforbruk, krever mindre vann og sjeldnere returspyling
  • Selvrensende egenskaper
  • Bio-resistent filtermedia
  • Lavere risiko for bakteriell forurensing
  • Mye lengre levetid, uten at effekten avtar
Active Clear GlassGrade 10,5 – 1,0 mm25 kg
Active Clear GlassGrade 21,0 – 3,0 mm25 kg
Active Clear GlassGrade 33,0 – 7,0 mm25 kg
Kontakt oss for mer informasjon